Vanaf 20 december: vrachtwagens op viaduct Gentbrugge max 70km/u

Gent
Vlaamse ruit
Viaduct Gentbrugge.

Vanaf 20 december 2022 mogen vrachtwagens op het viaduct van Gentbrugge op de E17 tussen Antwerpen en Gent niet sneller meer rijden dan 70 kilometer per uur. Voor personenwagens wordt geen verlaging van de maximumsnelheid doorgevoerd: voor auto’s blijft de bestaande snelheidsbeperking gelden van 90 kilometer per uur. Met die beslissing wil Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters de geluidsoverlast voor de buurtbewoners bij het viaduct nog meer terugdringen.

Geluidsoverlast terugdringen

Om de geluidsoverlast door het verkeer in de omgeving te beperken, geldt op het viaduct in Gentbrugge momenteel voor alle verkeer reeds een maximumsnelheid van 90 kilometer per uur. Vanaf 20 december wordt dat voor vrachtwagens 70 km/u. Zo kan de geluidshinder nog voort beperkt worden. Met haar beslissing komt minister Peeters tegemoet aan een vraag van het Gentse stadsbestuur en diverse lokale actiegroepen.

Voor de auto’s wijzigt er niets op het viaduct. Ook autoverkeer een permanente verlaging van de snelheid tot 70 km/uur (of lager) opleggen, zou volgens studies immers gevaarlijke situaties van filevorming kunnen opleveren op dat stuk van de snelweg.

Politie adviseert positief 

De federale politie Oost-Vlaanderen gaf een positief advies om het snelheidsregime voor vrachtverkeer aan te passen, maar merkte wel op dat een goede monitoring vereist is van het rijvak in de richting van Kortrijk op het vlak van filevorming. Het Vlaams Verkeerscentrum zal daarom het effect van de nieuwe maatregel op de verkeersdoorstroming en eventuele filevorming in de gaten houden, terwijl de politie de aanwezige trajectcontrole zal aanpassen zodat het gedifferentieerde snelheidsregime correct gehandhaafd kan worden. Het Agentschap Wegen en Verkeer zal op zijn beurt de impact op het geluid in de omgeving monitoren.

Vragen tot snelheidsverlaging voor specifieke locaties moeten situatie per situatie geanalyseerd worden in functie van de verkeersleefbaarheid en verkeersveiligheid”, stelt minister Peeters. ”Met deze beslissing tot snelheidsverlaging voor vrachtverkeer verzoenen we de verkeersveiligheid met de verkeersleefbaarheid. Simulaties tonen wel bijkomende filevorming. Daarom dat ik het Verkeerscentrum opdracht heb gegeven om de doorstroming goed te monitoren.