Impact maatregelen coronacrisis

Sinds de Belgische overheid op 14 maart 2020 maatregelen invoerde om de verspreiding van het Covid-19-virus tegen te gaan, is het verkeer op de Vlaamse snelwegen sterk teruggevallen. Dat is het gevolg van massaal telewerk en technische werkloosheid, de verplichte sluiting van winkels en horeca en de regel dat er voorlopig alleen essentiële verplaatsingen zijn toegelaten. Dat alles blijkt een zeer grote impact te hebben op het verkeer en de verkeersafwikkeling.

Het aantal kilometers afgelegd door auto’s en vrachtverkeer op de Vlaamse snelwegen daalde sterk en ook de congestie nam spectaculair af. Op basis van zijn continue verkeersmonitoring met meetlussen in het wegdek maakt het Vlaams Verkeerscentrum tijdens de periode van de coronamaatregelen een wekelijkse stand van zaken om de verkeersevolutie (verkeersprestatie en filezwaarte) in kaart te brengen. De cijfers worden telkens vergeleken met de periode voor de invoering van de overheidsmaatregelen. De twee rapporten krijgen wekelijks een update. U kunt de meest actuele versie van de rapporten op deze pagina downloaden.