Impact maatregelen coronacrisis 2020/2021

De impact van de coronacrisis laat zich stevig voelen op de Vlaamse snelwegen. Wanneer de overheden maatregelen opleggen in de strijd tegen de verspreiding van COVID19-virus blijken zij telkens ook een significante impact te hebben op het verkeer en de verkeersafwikkeling. Dat was het geval tijdens de semi-lockdown in het voorjaar van 2020, maar ook in het najaar van 2020 en in 2021 bleven de verkeerscijfers atypisch.

In twee aparte rapporten monitort het Vlaams Verkeerscentrum de evolutie van het verkeer op de Vlaamse snelwegen tijdens de coronacrisis. De bestudeerde indicatoren zijn de filezwaarte en de verkeersprestatie (namelijk het totale aantal afgelegde kilometer door alle voertuigen). Er wordt telkens vergeleken met meetwaarden uit dezelfde periode in 2019, het laatste volledige jaar zonder corona-effect. U kunt de meest recente versies van de rapporten hier downloaden.