Impact maatregelen coronacrisis 2020/2021/2022

De coronacrisis in 2020 en 2021 heeft zich stevig laten voelen in het verkeer op de Vlaamse snelwegen. Wanneer de overheden maatregelen oplegden in de strijd tegen de verspreiding van COVID19-virus hadden die telkens ook een significante impact op het verkeer en de verkeersafwikkeling. Dat geldt ook voor de versoepelingen van die maatregelen. Dat blijkt op vele momenten uit de verkeerstellingen van het Vlaams Verkeerscentrum tijdens de pandemie.

In twee aparte rapporten monitort het Vlaams Verkeerscentrum op regelmatige basis de evolutie van het verkeer op de Vlaamse snelwegen tijdens de coronacrisis. De bestudeerde indicatoren zijn de filezwaarte en de verkeersprestatie (namelijk het totale aantal afgelegde kilometer door alle voertuigen). Er wordt telkens vergeleken met meetwaarden uit dezelfde periode in 2019, het laatste volledige jaar zonder corona-effect. 

De twee rapporten die u hier kan downloaden bevatten de gegevens tot en met de maand april 2022.

LET OP: De cijfers van april 2022 dienen voorzichtig ge├»nterpreteerd te worden wegens de impact van de paasvakantie. Die vakantie viel in 2022 niet in dezelfde periode als in 2019 en dus zijn er bij de vergelijking afwijkingen in de percentages te zien. Dat is vooral het geval voor de cijfers van week 14 (paasvakantie in 2022, maar niet in 2019) en week 16 (paasvakantie in 2019, maar niet in 2022). Als algemene conclusie mag gesteld worden dat er in april 2022 nog altijd minder autoverkeer is op de Vlaamse snelwegen dan in 2019. Ook de filedruk lijkt nog op een lager niveau niveau te liggen dan voor de pandemie. Alleen voor week 16 is de filezwaarte hoger dan in dezelfde week in 2019, maar zoals hierboven gemeld, kan dat worden verklaard door de paasvakantie in 2019.

In zijn jaarverslag "Verkeersindicatoren Snelwegen Vlaanderen 2021" bundelt het Verkeerscentrum daarnaast ook een schat aan cijfers en duiding met betrekking tot de impact van de coronapandemie op de Vlaamse snelwegen in het hele jaar 2021. U kunt het jaarverslag hier downloaden als PDF.