Hoe wordt de correcte betaling van de kilometerheffing gecontroleerd?

Eigenaars van vrachtwagens die hun verreden kilometers niet betalen of frauderen op de tolwegen kunnen via detectieapparatuur opgespoord worden. Er zijn de klok rond vaste, flexibele en/of mobiele controles op alle Belgische wegen. Overtreders worden beboet. Wanneer ze onderschept worden door een controleteam, moeten ze zich ook meteen in regel stellen. De controles worden uitgevoerd door de gewestelijke overheden in samenwerking met Viapass

Controle kilometerheffing aan de hand van camera's boven de weg.
Portiek met camera's voor controle van de kilometerheffing