Hoppin: de mobiliteit van morgen start vandaag

Hoppinzuil bij een NMBS-station.

Met Hoppin zet de Vlaamse overheid in op efficiënter, duurzamer en toegankelijker openbaar vervoer. Het hoofddoel? Scholen, ziekenhuizen, bedrijfsterreinen, sportcentra, cultuurcentra en winkelcentra vlotter bereikbaar maken voor iedereen. Hoppin is ’s ochtends op uw fiets springen, de trein aan het station nemen en met de bus voor uw werk stoppen. Maar Hoppin is ook de auto parkeren in een park-and-ride, overstappen op de tram en met een (deel)step de laatste kilometer naar de stad rijden. Iedereen, ook wie niet over een auto beschikt, een mobiliteitsbeperking heeft of ouder is, moet vlot zijn of haar bestemming kunnen bereiken. U leest er alles over op de website www.hoppin.be.

Efficiënt openbaar vervoer

De trein, tram en bus blijven vaste waarden in de mobiliteitsvisie van Vlaanderen, maar dankzij Hoppin wordt het openbaar vervoer nog beter afgestemd op de vraag van de reiziger. Op plaatsen waar er veel reizigers vertrekken of aankomen zet de Vlaamse openbaarvervoermaatschappij De Lijn in op snellere en frequentere bus- en tramverbindingen. Waar het minder druk is, komt er flexvervoer, waarbij u vooraf kan reserveren voor een flexbus van De Lijn.

Deelsystemen vormen een aanvulling op de bus- en tramverbindingen van De Lijn en de treinlijnen van de NMBS. Met een deelfiets- of wagen legt u vlot het eerste of laatste deel van uw traject af. Door toegankelijke en duurzame alternatieven voor de auto aan te bieden, helpt Hoppin om onze wegen te ontlasten. Minder lang in de file dus, maar ook een stap vooruit voor het milieu.

Weten welke vervoermiddelen u het best kunt combineren, hoe lang uw reis duurt en hoeveel alles kost? Vanaf eind 2023 kunnen reizigers gebruik maken van de Hoppincentrale (0800 12 2 12) en de Hoppinreisplanner (download de app voor iPhone of download de app voor Android).

Combimobiliteit centraal

Als trein, tram en bus vlotter kunnen gecombineerd worden met de eigen fiets, auto of een deelsysteem, zal de eigen wagen minder gebruikt worden en zal er sneller gekozen worden voor duurzamere alternatieven. Duurzame, gedeelde en flexibele “combimobiliteit” staat dus centraal bij Hoppin.

U fietst naar het station om de trein te nemen en neemt dan een taxi tot bij vrienden. Of u rijdt met de auto tot aan een park-and-ride en neemt daar de tram of deelfiets naar het stadscentrum. Wie verschillende vervoermiddelen wil combineren, moet ook gemakkelijk en vlot kunnen overstappen van het ene op het andere vervoermiddel. Dat kan op een Hoppinpunt.

Stap over aan een Hoppinpunt

Een Hoppinpunt is een punt waar verschillende vervoermiddelen samenkomen en op elkaar zijn afgestemd. U start er uw reis of stapt er vlot over van het ene op het andere vervoermiddel. Dat betekent ook dat u er altijd een fietsenstalling zult vinden, en soms zelfs een pakjesautomaat, bagagelockers of een fietshersteldienst. Hoppin streeft naar maximaal toegankelijke Hoppinpunten voor iedereen. Er staan de komende jaren zo’n 2000 Hoppinpunten gepland over heel Vlaanderen. Zoek een Hoppinpunt in uw buurt.

Samen met steden en gemeenten

Hoppin: de mobiliteit van morgen start vandaag. Deze nieuwe mobiliteitsvisie kwam tot stand door een intensieve samenwerking tussen steden en gemeenten, de NMBS, Infrabel, het Agentschap Wegen & Verkeer, De Lijn en Departement Mobiliteit en Openbare Werken. Het toekomstgericht netwerk wordt in verschillende fases uitgerold. Op de website www.hoppin.be vindt u uitgebreide informatie over alle aspecten van Hoppin. 

Fietsenstalling bij Hoppinzuil.
Foto's: Hoppin