Klaar voor 41 grote werven op de Vlaamse snelwegen in 2024

Werfmachines op werf.

In 2024 voert de Vlaamse overheid op 41 locaties op de snelwegen grote wegwerkzaamheden uit. Daarbij staat de renovatie van bruggen, viaducten en tunnels centraal. De hinder voor het verkeer tijdens die grote onderhoudswerven zal maximaal beperkt worden door de werven te organiseren op verkeersluwe momenten en daarbij zoveel mogelijk rijstroken open te houden. 

Naar jaarlijkse gewoonte worden vanaf het voorjaar grote werkzaamheden uitgevoerd op de Vlaamse snelwegen. In 2024 zullen het Agentschap Wegen en Verkeer, De Werkvennootschap en Lantis als bouwheren op 41 locaties in alle Vlaamse provincies zulke grote werven uitvoeren. In totaal gaat het om een investering van 902 miljoen euro. De kosten voor de Oosterweelwerken in de Antwerpse regio zijn daarin niet meegeteld.

Werken op 41 locaties met 16 bruggen en 7 tunnels

De werkzaamheden zijn nodig om de veiligheid en de levensduur van de Vlaamse wegeninfrastructuur te verhogen. Het gaat om diverse werven: vernieuwingen van het wegdek, plaatsing van geluidschermen, de aanleg van spitsstroken en de ombouw van verkeerscomplexen. Er ligt dit jaar ook een uitgesproken focus op de herstelling en de renovatie van 16 bruggen en viaducten en 7 tunnels.

Verkeershinder zoveel mogelijk beperkt

Werven leveren onvermijdelijk ook tijdelijke hinder op. Met een nationale campagne "Vermijd verrassingen" op radio, social media en affiches roept het Agentschap Wegen en Verkeer weggebruikers op om zich vooraf goed te informeren over de geplande werken in hun buurt, niet enkel op snelwegen maar ook op gewestwegen. Door te weten waar er werken zijn, vermijden mensen verrassingen en kunnen ze eventueel hun verplaatsing aanpassen. Op www.wegenenverkeer.be vindt u informatie over de geplande werven.

Grootste hinder verwacht bij deze werven:

ANTWERPEN

 • de Oosterweelwerken op de ring rond Antwerpen R1 op de rechter Schelde-oever
 • de vervanging van de brug over de E313 aan Ranst

OOST-VLAANDEREN

 • de sanering van de slingerviaducten in het knooppunt Zwijnaarde
 • de asfaltherstellingen op de R2 aan Waaslandhaven-Noord in Beveren 
 • de start van de renovatie van de Beverentunnel op de R2 in de Antwerpse haven
 • de renovatie van het dienstgebouw van de Zelzatetunnel op de E34

VLAAMS-BRABANT

 • de renovatie van de Leonardtunnel op de ring rond Brussel R0
 • de bouw van de calamiteitendoorsteek in de Vierarmentunnel op de ring rond Brussel R0
 • het structureel onderhoud van de brug over de E19 in Zemst
 • het structureel onderhoud van de brug over de E314 in Leuven richting Brussel 

LIMBURG

 • de aanleg van de spitsstroken op de E313 tussen Lummen en Hasselt-West

Om de hinder te beperken stemmen de verscheidene bouwheren hun werven af met partners als Touring, VAB, Febetra, VOKA en Logistiek Vlaanderen. Gelijktijdige grote wegwerkzaamheden in dezelfde omgeving worden vermeden en omleidingsroutes worden vooraf onderzocht om ze hindervrij te houden. De fases met de meeste hinder gebeuren op minder drukke momenten zoals nachten, weekends en vakantieperiodes en er worden telkens zoveel mogelijk rijstroken vrijgehouden, door bijvoorbeeld te werken aan bruggen vanop de berm. 

Veiligheid aan werven prioriteit

Op de werven zijn dag en nacht arbeiders aan het werk. Daarom worden zeer strikte maatregelen genomen om de veiligheid aan de werfzone te garanderen. Aan de weggebruikers wordt gevraagd om de snelheidslimiet en de signalisatie te respecteren. Wees extra aandachtig bij het naderen van een werfzone. De snelheid aan werven zal trouwens gecontroleerd worden, onder meer met inzet  van semi-vaste snelheidscamera’s en mobiele trajectcontrole.

Overzicht grote werven 2024.