Minder geluidshinder door fijne groeven in wegdek Antwerpse ring

Antwerpen
Vlaamse ruit
Antwerpen haven
Wegdek met NGCS-techniek .

Tussen medio april en begin september 2024 voert het Agentschap Wegen en Verkeer regelmatig nachtelijke werkzaamheden uit aan het wegdek van de Antwerpse Ring R1. Tussen de Silvertoptorens op het Kiel en het knooppunt Antwerpen-Oost wordt in beide richtingen de NGCS-techniek (Next Generation Concrete Surface) toegepast. Dat wil zeggen dat er zeer fijne groeven in het betonnen wegdek worden geslepen om het rolgeluid van het overrijdende verkeer te beperken. Dat is het geluid dat ontstaat bij het contact tussen een wegdek en de banden van de voertuigen. De Vlaamse overheid investeert daarvoor 6 miljoen euro (incl. btw). 

Minder geluidshinder

De Antwerpse Ring is de drukste snelweg van Vlaanderen. Dankzij de Next Generation Concrete Surface-techniek kan de geluidshinder van al dat verkeer voelbaar verkleind worden in het belang van al wie in de omgeving van de ring woont, zo bleek reeds uit een proefproject. 

In 2021 werd de NGCS-techniek voor het eerst toegepast op de Antwerpse ring over een afstand van een kilometer tussen de Posthofbrug en het op- en afrittencomplex van Borgerhout (zie video hieronder). Een jaar later werd de toepassing van die techniek in de proefzone positief geëvalueerd na grondig onderzoek naar de geluidsmilderende effecten. Door middel van geluidsmetingen werd een gemiddelde afname van het rolgeluid aan de bron vastgesteld van ca. 4,5 dB(A). 

Hoe werkt NGCS? 

Bij wegverkeer is rolgeluid bij hoge snelheden een van de voornaamste oorzaken van geluidshinder. Het is het geluid dat ontstaat door het contact tussen de banden van een voertuig en het wegdek. NGCS verwijst naar een betonoppervlak dat ontworpen is om het geluidsniveau te verminderen zonder dat de banden hun grip op het wegdek verliezen. 

NGCS maakt gebruik van een combinatie van diamantslijpen en groeven op het betonoppervlak om dat te bereiken. Concreet wordt de bestaande betonverharding met een machine, voorzien van een horizontale trommel met diamantschijven, ondiep (1mm) afgeslepen en worden gelijktijdig fijne groeven van 4mm diep aangebracht in het wegdek. Dankzij deze groeven wordt de wrijving van de banden met het oppervlak verminderd en vermindert ook het rolgeluid dat geproduceerd wordt. Het gaat hier dus om een bronmaatregel waarbij geluidsreductie aan de bron, het beton zelf, gecreëerd wordt.

Wanneer wordt gewerkt?

De werkzaamheden voor de NGSC-techniek lopen van 15 april tot begin september. Eerst wordt gewerkt in de rijrichting naar Gent. De werf schuift dan op van het knooppunt Antwerpen-Oost naar de brug van de Kolonel Silvertopstraat. Begin juni wordt van kant gewisseld zodat ook de rijrichting naar Nederland kan worden aangepakt. 

Om de verkeershinder zo beperkt mogelijk te houden, laat het Agentschap Wegen en Verkeer de werkzaamheden alleen ’s nachts uitvoeren. Er zal steeds verkeer op de ring mogelijk zijn, zij het met beperkte doorgang. Ook zullen op- en afritten afgesloten kunnen worden in de buurt van de werfzone. Dat wordt ter plekke aangeduid met signalisatieborden. Meer info over de werkzaamheden vindt u op hier: wegenenverkeer.be/antwerpen.

Toekomstverbond Antwerpen

De grootschalige uitbreiding van de NGCS-techniek op de Antwerpse ring maakt deel uit van de leefbaarheidsprojecten die werden bepaald in het Toekomstverbond. Dat is het akkoord dat de Vlaamse regering in 2017 sloot met de burgerbewegingen en de Stad Antwerpen. Later in 2024 worden bijvoorbeeld ook nog geluidsmuren bij de ring geplaats in die zone. 

Machine maakt groeven in de weg.