Nieuwe spitsstroken op E313 tussen Lummen en Beringen

Spitsstroken op de E313 tussen Beringen en Lummen.

Op maandag 28 september 2020 is om 6 uur in de ochtend op de E313 tussen Lummen en Beringen in beide richtingen een nieuwe spitsstrook in gebruik genomen. Spitsstroken dragen op drukke momenten bij tot vlottere verkeersdoorstroming. De nieuwe spitsstroken bij het "Klaverblad" zijn de eerste in de provincie Limburg. Elders in Vlaanderen zijn er al spitsstroken op de E313 (van Antwerpen-Oost tot Ranst), de E40 (van Sterrebeek tot Bertem), de E19 (van Antwerpen-Noord tot Sint-Job-in’t-Goor) en de E17 (van De Pinte tot Zwijnaarde).

Een spitsstrook is een volwaardige rijstrook waarop verkeer mag rijden op voorwaarde dat die strook niet is afgesloten met een rood kruis op de dynamische rijstrooksignalisatie (RSS) boven de weg. Een spitsstrook is als het ware de pechstrook die op drukke momenten opengesteld wordt om dan extra wegcapaciteit aan de weggebruikers aan te bieden. De pechstroken van de E313 in beide richtingen tussen Lummen en Beringen deden al een tijdje dienst als weefstroken tussen de op- en afritten. Door de plaatsing van dynamische signalisatie boven de weg en een aanpassing van de wegmarkering kon het Agentschap Wegen en Verkeer ze omvormen tot spitsstroken. 

Op de Vlaamse snelwegen zijn spitsstroken altijd gelegen aan de rechterkant, dus op de plaats van de pechstrook. Op het wegdek worden ze door een streeplijn met lange witte strepen van 10 meter en een tussenafstand van 2,5 meter afgescheiden van de gewone rijstroken. Dynamische rijstrooksignalisatie boven de spitsstrook geeft duidelijk aan of ze open (groene pijl of maximumsnelheid) of gesloten (rood kruis) zijn. De maximum toegelaten snelheid op de spitsstroken is variabel. Op basis van verkeersmetingen verderop op de snelweg wordt automatisch de juiste aanduiding op elk signalisatiebord boven de weg gezet. 

De spitsstroken op de Vlaamse snelwegen worden permanent bewaakt en aangestuurd vanuit de controlezaal van het Vlaams Verkeerscentrum. Daarbij gelden standaardopeningsuren. Voor de nieuwe spitsstroken in Limburg is dat tussen 6u00 en 20u00 op werkdagen. Er werd berekend dat tijdens dat tijdsblok grotendeels 80% van de maximumcapaciteit van de snelweg over 2x2 rijstroken wordt overschreden. ’s Nachts, tijdens het weekend en op feestdagen zijn de spitsstroken gesloten, wat dan aangeduid wordt met een rood kruis op de dynamische rijstrooksignalisatie. Bij uitzonderlijke drukte, bijvoorbeeld door incidenten of wegwerkzaamheden, kunnen de verkeersleiders in het Verkeerscentrum ze echter ook buiten de standaardopeningsuren openstellen.

Hoe werkt een spitsstrook?

Meer informatie over de Vlaamse spitsstroken (werking, locaties, openingsuren, enz.) vindt u bij onze veelgestelde vragen.

 

Inspraak voor nieuwe spitsstroken op E313 tussen Beringen en Ham

Er zijn plannen om op termijn op de E313 in Limburg ook spitsstroken aan te leggen tussen Beringen en Ham. Daarvoor wordt eerst in een milieueffectenrapport onderzocht wat de mogelijke effecten daarvan op de omgeving kunnen zijn. Burgers kunnen daarover hun ideeën en bekommernissen meedelen. Hun input wordt mee in rekening genomen bij de studies.

Vul de online bevraging in en schrijf in voor de info- en luistermomenten over de plannen via www.wegenenverkeer.be/spitsstrokenE313.