'Rij veilig, wij veilig': extra aandacht bij wegwerkzaamheden

Affiche campagne.

'Rij veilig, wij veilig’. Met die oproep vraagt het Agentschap Wegen en Verkeer in een nieuwe campagne aandacht voor veilig verkeer bij wegwerkzaamheden. In 2021 gebeurden er in de buurt van werven op de Vlaamse wegen 6 dodelijke ongevallen en ruim 500 ongevallen met gewonden. In 2020 waren er 11 dodelijke ongevallen en 450 ongevallen waarbij gewonden vielen.

Afleiding en te snel rijden grootste risicofactoren

Niet alleen wegenarbeiders lopen een risico bij hun werven, dat geldt zeker ook voor bestuurders van passerende voertuigen en fietsers. Afleiding en een te hoge snelheid zijn de belangrijkste oorzaken van ongevallen, blijkt uit onderzoek van veiligheidsinstituut VIAS. “Met de nieuwe campagne ‘Rij veilig, wij veilig’ vragen we aan iedereen die een werf nadert om extra voorzichtig te zijn, goed de signalisatie te volgen en zich te houden aan de snelheidslimiet,” benadrukt Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters. “Wees ook hoffelijk voor wegenwerkers. Ik begrijp dat file niet fijn is, maar reageer je niet af op mensen die hun werk doen en zorgen voor meer betere en veiligere wegen.

Goed leesbare en tijdig aangekondigde werven

Wegenwerken brengen doorgaans een tijdelijk gewijzigde verkeerssituatie met zich mee, bijvoorbeeld in de vorm van een beperkt doorgang of smallere rijstroken, asverschuivingen en doorsteken door de middenberm. Het Agentschap Wegen en Verkeer bekijkt bij elke werf die het opstart wat daar nodig is om de verkeersveiligheid maximaal te garanderen. Belangrijk is om werven gemakkelijk “leesbaar” te maken: weggebruikers moeten snel en tijdig kunnen inschatten wat van hen verwacht wordt in de werfsituatie. Werven wordt daarom ook altijd goed op voorhand op de weg reeds aangekondigd aan de hand van vaste en dynamische signalisatie.

Om  de veiligheid extra te garanderen, wordt het verkeer naar en bij de werf ook vaak een snelheidsverlaging opgelegd. Waar weggebruikers te snel rijden, plaatst het agentschap in overleg met de politie mobiele flitspalen en trajectcontroles. Waar nodig kan de politie ook via bemande controles de snelheid handhaven, bijvoorbeeld daar waar wegenarbeiders vlak naast een drukke verkeersas moeten werken.

De campagne ‘Rij veilig, wij veilig’ loopt de hele maand mei met affiches langs grote wegen en via een campagne op sociale media.

Wegenarbeider op een nachtelijke werf.