Statistiek Vlaanderen: 3,6 miljoen ingeschreven personenwagens

Dashboard van een auto.

In 2022 waren er iets meer dan 3,6 miljoen personenwagens ingeschreven in het Vlaamse Gewest. Dat aantal blijft jaarlijks stijgen, maar nu minder sterk dan vroeger. Terwijl het aantal benzinewagens toeneemt, is de Vlaming tegenwoordig minder geneigd om een dieselwagen aan te schaffen. Hybride wagens zitten dan weer duidelijk in de lift: tussen 2021 en 2022 was er een toename van 44%. Ook het aantal elektrische wagens ging in diezelfde periode naar boven: met 77%. De cijfers werden verzameld door Statistiek Vlaanderen.

In 2022 telde Vlaanderen iets meer dan 3,6 miljoen ingeschreven personenwagens ingeschreven. Dat zijn er ruim 600.000 meer dan in 2006, ofwel een totale stijging van 22%. Het aantal personenwagens blijft jaar na jaar licht stijgen, maar die stijging neemt in de meest recente jaren wel duidelijk af. Het aantal ingeschreven personenwagens steeg tussen 2021 en 2022 met 0,5%. 

Volgens de meest recente cijfers telt Vlaanderen gemiddeld 538 personenwagens per 1.000 inwoners. Het valt op dat de grootsteden Antwerpen en Gent een relatief laag autobezit hebben. In de provincie Limburg zitten vele gemeenten dan weer boven het Vlaamse gemiddelde.

Afname dieselwagens

1,43 miljoen wagens reden in 2022 op diesel. Dat zijn er 8% minder dan in 2021. Het aantal personenwagens dat rijdt op benzine stijgt wel. In 2022 waren er 1,84 miljoen. Dat zijn er 2% meer dan in 2021.

De daling van het aantal ingeschreven personenwagens die rijden op diesel werd ingezet in 2017. Bij benzinewagens is er een omgekeerde beweging. Na jaren van daling is er daar sinds 2014 opnieuw sprake van een toename.

Toename hybride en elektrische wagens

Het aantal LPG-, elektrische en hybride personenwagens is veel minder talrijk dan het aantal diesel- en benzinewagens. In 2022 ging het om 254.000 hybride wagens, 54.000 elektrische wagens en 10.000 wagens op LPG.

De hoeveelheid hybride wagens nam de laatste jaren wel snel toe. Tussen 2021 en 2022 was er een toename van 44%. Het aantal elektrische wagens nam in diezelfde periode toe met 77%.

De daling in populariteit van dieselwagens is nog duidelijker zichtbaar als enkel wordt gekeken naar de nieuw ingeschreven personenwagens in 2021. Het aandeel benzinewagens lag in dat jaar op 41%, bij dieselwagens is dat 20%. 31% van de in 2021 nieuw ingeschreven wagens had een hybride motor, 7% reed elektrisch.

54% met hoogste euronorm

Eind 2021 behoorde 54% van de in het Vlaamse Gewest ingeschreven personenwagens tot de categorie met de hoogste euronorm (euronorm 6). 26% voldeed aan euronorm 5 en 17% aan euronorm 4. De laagste 3 euronorm-categorieën waren samen goed voor 3% van alle personenwagens.

De euronorm bepaalt de maximumwaarden voor uitstoot van koolstofmonoxide, stikstof en fijnstof. Een hogere euronorm gaat gepaard met strengere uitstootvoorwaarden.

Grafieken op website Statistiek Vlaanderen

Op de website van Statistiek Vlaanderen vindt u meer cijfers en overzichtelijke grafieken over het personenwagenpark (en mobiliteit)Statistiek Vlaanderen is het netwerk van Vlaamse overheidsinstanties die openbare statistieken ontwikkelen, produceren en publiceren. Deze openbare statistieken over Vlaanderen lopen inhoudelijk breed uiteen: van de mensen die er wonen en werken over economie en omgeving tot de plaats van Vlaanderen in de wereld. Tegelijk reikt het netwerk aan gebruikers een bredere context aan, door statistieken thematisch samen te brengen, trends uit te tekenen en cijfers in een geografisch kader te plaatsen.

Grafiek personenwagenpark.
Bron: Statistiek Vlaanderen