Waar en wanneer wordt mijn voertuig verplicht getakeld door FAST?

Elk voertuig dat op de snelweg of er net naast staat (op de pechstrook of in een pechhaven) en niet meer rijvaardig is, valt onder de FAST-regeling en moet zo snel mogelijk van de snelweg verwijderd worden in het belang van de verkeersveiligheid en de verkeersdoorstroming. De FAST-regeling voorziet in een efficiënte en snelle aanpak van die interventie.

Alle Vlaamse snelwegen zijn opgedeeld in zones, de zogenaamde 'FAST-percelen'. Na een procedure van openbare aanbesteding door de Vlaamse wegbeheerder, het Agentschap Wegen en Verkeer, krijgt elke zone een takelbedrijf toegewezen. Als u met panne te maken krijgt, wordt de takelaar van de zone in kwestie opgeroepen om uw voertuig te gaan takelen.

Afhandeltijd