Wat betekent FAST?

Het letterwoord FAST staat voor ‘Files Aanpakken door Snelle Tussenkomst’. Het is een gezamenlijke maatregel van het Agentschap Wegen en Verkeer, de wegbeheerder van de Vlaamse overheid, en de Federale Politie om de verkeersveiligheid en de verkeersdoorstroming op de Vlaamse snelwegen te verhogen.

De wegpolitie zal meteen een takelwagen oproepen zodra ze oordeelt dat een voertuig de veiligheid en de vlotheid van het verkeer op een snelweg in het gedrang brengt. Het ligt contractueel vast dat de opgeroepen takelaar snel ter plaatse moet zijn: ten laatste 20 minuten na de oproep van de politie. Zijn eerste opdracht is om zowel het voertuig als de inzittende(n) in veiligheid te brengen. 

Net als prioritaire voertuigen met een dringende opdracht mogen ook opgeroepen takeldiensten gebruik maken van de reddingsstrook om zich snel te begeven naar de plaats waar ze bijstand moeten verlenen. Die takelvoertuigen dienen dan wel één of twee oranje-gele knipperlichten aan te zetten tijdens hun rit op de reddingsstrook. De reddingsstrook is de vrije doorgang die alle voertuigen verplicht moeten vormen bij filevorming op wegen van twee rijstroken of meer per richting.

FAST takelen