Wanneer is de Liefkenshoektunnel op de R2 tijdelijk tolvrij?

In normale omstandigheden moeten alle voertuigen die aankomen bij de Liefkenshoektunnel op de R2, het noordelijke deel van de Antwerpse Ring, tol betalen. Bekijk de actuele TOL-tarieven op de website van de Liefkenshoektunnel.Als er door een niet te voorspellen situatie, een incident bijvoorbeeld, op de R1, het zuidelijke deel van de Antwerpse Ring, ernstige en langdurige verkeershinder dreigt op de R1 en op de naburige snelwegen in de Antwerpse regio, kunnen het Verkeerscentrum en de wegpolitie beslissen om de Liefkenshoektunnel tolvrij te maken. Door de Liefkenshoektunnel tijdelijk gratis aan te bieden, willen ze weggebruikers overtuigen om de R1 tijdelijk te vermijden en een alternatieve route te volgen via de R2. Zo kan de drukke omgeving van de R1 wat ontlast worden. Een belangrijke voorwaarde voor de tolvrije maatregel is natuurlijk wel dat de omleidingsroute via de R2 op dat moment niet verzadigd is, waardoor het verkeer ook daar grote problemen ondervindt. Bij het tolvrij maken van de Liefkenshoektunnel wordt een regime van "schaduwtol" ingesteld, wat betekent dat de overheid in de plaats van de weggebruikers de tol voor de tunnel betaalt. Daaruit volgt dat het Verkeerscentrum en de wegpolitie weloverwogen, als goede pater familias, met de maatregel moeten omgaan. Zo moet het gaan om een ernstig en onvoorzien incident (geen hinder door werkzaamheden) dat kan leiden tot grote en langdurige verkeershinder. 

Wanneer de tolvrije maatregel van kracht wordt, meldt het Verkeerscentrum dat via de nationale radiozenders, via de dynamische tekstborden op de snelwegen en via de actuele verkeersinformatie op de homepage van zijn website (www.verkeerscentrum.be). Het is belangrijk dat de weggebruikers daarbij zeer goed het effectieve start- en einduur in het oog houden, want kort voor of meteen na de tolvrije periode moet immers wel normaal tolgeld betaald worden. Het Verkeerscentrum communiceert het effectieve einduur van de maatregel ten laatste een halfuur op voorhand. 

Luchtfoto van het tolplein voor de Liefkenshoektunnel.
Luchtfoto van het tolplein voor de Liefkenshoektunnel op de R2