Door welke Scheldetunnel in Antwerpen mogen gevaarlijke stoffen vervoerd worden (ADR-transport)?

Snelwegverkeer met gevaarlijke stoffen aan boord, zogenoemd ADR-transport, mag de Schelde in Antwerpen alleen kruisen via de Liefkenshoektunnel op de R2, het noordelijke deel van de Antwerpse Ring in het havengebied. Die tunnel heeft de code A, wat betekent dat er in de Liefkenshoektunnel geen enkele beperking geldt voor het vervoer van gevaarlijke stoffen.

In de andere Antwerpse Scheldetunnel, de Kennedytunnel op de R1, is het daarentegen strikt verboden om gevaarlijke ontvlambare en/of ontplofbare stoffen te vervoeren. Dat verbod, code D, wordt op de Antwerpse Ring en op de toekomende snelwegen in de richting van de Kennedytunnel aangekondigd met verkeersborden (zie de illustratie hieronder). Aan de hand van signalisatie wordt het ADR-verkeer weggehouden van de Kennedytunnel en omgeleid via de Liefkenshoektunnel.

Meer informatie over het transport van gevaarlijke stoffen vindt u op de website van CEPA: www.cepa.be/werkgevers/veiligheid/veilig-transporteren-met-indago/tunnelbeperkingscode-adr-lidstaten/

Verkeersbord met omleiding voor ADR-transport