Waarom wordt tunneldosering toegepast bij de Beverentunnel op de R2?

Aan de Beverentunnel op de R2, de noordelijke helft van de Antwerpse Ring, in de richting van Nederland wordt op piekmomenten het principe van tunneldosering toegepast. Tunneldosering houdt in dat bij filevorming in/net na de tunnel het aantal beschikbare rijstroken tijdelijk beperkt wordt om de staart van de file uit de tunnel te halen. De file vormt zich dan niet meer in de tunnel, maar ervoor, terwijl het verkeer wel nog vlot door de tunnel kan blijven rijden. Die maatregel verbetert de veiligheid in de drukke tunnel en kan het opvallend hoge aantal ongevallen in de Beverentunnel richting Nederland doen afnemen.

Op de R2 richting Nederland gebeuren er ter hoogte van de Beverentunnel regelmatig ongevallen in de staart van de files die ontstaan op piekmomenten. Wanneer er net na de tunnel file ontstaat, vertraagt ook het verkeer in de tunnel. Aankomend verkeer merkt die file vaak te laat op, met aanrijdingen tot gevolg. Aangezien een ongeval in een tunnel een veel groter veiligheidsrisico stelt dan een ongeval buiten, is het zeer belangrijk om die ongevallen zoveel mogelijk te voorkomen. Door tunneldosering verdwijnt de file niet, maar ze wordt wel uit de tunnel gehaald, wat het voor alle weggebruikers in de tunnel aanzienlijk veiliger maakt. Het is een beproefde maatregel die bijvoorbeeld in Nederland op ruimere schaal toegepast wordt.

De tunneldosering start automatisch op zodra meetlussen in het wegdek filevorming detecteren in of net na de tunnel. Dan wordt automatisch de linkerrijstrook voor de Beverentunnel ‘afgekruist’: het dynamisch rijstrooksignalisatiebord boven de linkerrijstrook toont dan een rood kruis en het verkeer op de linkerrijstrook moet tijdelijk uitwijken en invoegen op de rechterrijstrook. In de tunnel zijn weer alle 2 de rijstroken volledig beschikbaar en kan het verkeer vlot rijden. Als er geen file meer wordt gedetecteerd op de meetlocaties of de filestaart schuift op en komt voor de tunnel te staan, dan schakelt het systeem zichzelf automatisch weer uit. De tunneldosering wordt alleen toegepast voor de Beverentunnel op de R2 in de richting van Nederland, omdat zich daar een specifiek veiligheidsprobleem stelt.

Meer informatie: www.wegenenverkeer.be/tunneldosering

Illustratie van het tunneldoseren op de weg.