Wat betekent 'verwachte afhandeltijd' in de verkeersinformatie?

Het Verkeerscentrum groepeert alle taken met betrekking tot het operationele verkeers- en tunnelbeheer op de Vlaamse hoofdwegen. Het is dan ook nauw betrokken bij de afhandeling van incidenten die daar gebeuren.

Voor elk ongeval, defect of brandend voertuig maken de verkeersleiders in de controlezaal een inschatting van de tijd die de hulpdiensten wellicht nodig zullen hebben om het incident (voort) af te handelen en de snelweg of tunnel weer volledig vrij te maken. Dankzij die "verwachte afhandeltijd" kunt u zich als weggebruiker een idee vormen van van de duur van het incident zodat u uw verplaatsing (route en/of moment van vertrek) beter kunt plannen.

Het Verkeerscentrum publiceert de verwachte afhandeltijden in de verkeersinformatie op zijn website. Tegelijk biedt het die data ook aan in digitaal formaat via de Datex2-feed in open data, zodat geïnteresseerde service providers ze vrij kunnen gebruiken in hun routeplanners bijvoorbeeld. 

FAST voert takeling uit.
Takelwerkzaamheden tijdens de afhandeling van een incident.