Nieuwe spitsstroken open voor vlotter verkeer op E313 in Limburg

Limburg
Vlaamse ruit
Spitsstroken op de E313 tussen Beringen en Lummen.

Sinds dinsdagochtend 21 november kan het verkeer op de E313 in Limburg vlotter rijden. Voor de start van de ochtendspits zijn op de snelweg tussen Antwerpen en Hasselt/Luik twee nieuwe spitsstroken in gebruik genomen, namelijk tussen Ham en Beringen (en omgekeerd). Ze bieden de nodige  extra wegcapaciteit in beide richtingen op werkdagen tussen 6u en 20u. Vlaanderen telt intussen zeven spitsstroken. Hoe ze werken, leest en ziet u hieronder.

De nieuwe spitsstroken tussen Ham en Beringen (en omgekeerd) moeten de doorstroming op de E313 tussen de op- en afrittencomplexen van Beringen en Ham verbeteren. De nieuwe spitsstroken sluiten aan op de bestaande spitsstroken tussen Beringen en het knooppunt Lummen, reeds in gebruik sinds september 2020. Net zoals de vijf andere spitsstroken op de Vlaamse snelwegen worden de Limburgse spitsstroken dynamisch aangestuurd en permanent bewaakt vanuit de controlezaal van het Vlaams Verkeerscentrum in Antwerpen, onder meer met verkeerscamera's en meetlussen in het wegdek.

Door met de spitsstroken op werkdagen tussen 6u en 20u extra wegcapaciteit te creëren, pakt het Agentschap Wegen en Verkeer de files aan op de drukke E313. Daarnaast zullen de lange spitsstroken in beide richtingen in de zone Ham/Beringen/Lummen ook leiden tot minder sluipverkeer op de onderliggende wegen in de omgeving van de snelweg.

Nog plannen voor extra spitsstroken op de E313

De aanleg van de nieuwe spitsstroken en de bijbehorende technische installaties en infrastructurele aanpassingen, waaronder dynamische signalisatie en pechhavens, zijn goed voor een investering van 12,2 miljoen euro. 

Om de doorstroming op de E313 voort te verbeteren, wil minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters de spitsstroken nog doortrekken tussen Lummen en Hasselt-West. Zo zal het verkeer ook in die zone op werkdagen overdag beschikken over drie rijstroken in plaats van twee. Na een uitgebreide MER-studie werd er eind september een omgevingsvergunning aangevraagd voor de verlenging en intussen loopt ook het openbaar onderzoek voor dat project.

Hoe werken spitsstroken?

Een spitsstrook creëert extra wegcapaciteit op drukke momenten. Ze is een volwaardige rijstrook waarop verkeer mag rijden op voorwaarde dat ze "opengesteld" is met een groene pijl of een maximumsnelheid op de dynamische rijstrooksignalisatie boven de weg. De zeven spitsstroken op de Vlaamse snelwegen (zie kaart hieronder) zijn standaard gelegen aan de rechterkant, dus op de plaats van de pechstrook. Die pechstrook stopt dus met pechstrook te zijn zodra ze spitsstrook wordt. Als alternatief voor weggebruikers met pech zijn er op korte afstand pechhavens.

Op het wegdek worden spitsstroken door een streeplijn met lange witte strepen van 10 m en een tussenafstand van 2,5 m afgescheiden van de gewone rijstroken daarnaast. Dynamische rijstrooksignalisatie boven de spitsstrook geeft duidelijk aan of de spitsstrook open (groene pijl of maximumsnelheid) of gesloten (rood kruis) is. Als de dynamische signalisatie boven de spitsstrook uit is, bijvoorbeeld vanwege een technische storing, mag de spitsstrook niet gebruikt worden.

De maximum toegelaten snelheid op de spitstrook is variabel. Op basis van verkeersmetingen verderop op de snelweg wordt automatisch de juiste aanduiding op elk bord gezet. Om veiligheidsredenen kan de maximumsnelheid op een bepaald stuk weg permanent verlaagd zijn.

In deze video worden de principes van de spitsstroken kort en bondig uitgelegd. Meer info vindt u bij de veelgestelde vragen op deze website of op de website van het Agentschap Wegen en Verkeer.

 

Overzicht locaties spitsstroken.
Overzicht van de 7 Vlaamse spitsstroken