Wat is een spitsstrook?

Een spitsstrook is een volwaardige rijstrook waarop verkeer mag rijden op voorwaarde dat ze niet is afgesloten met een rood kruis op de dynamische rijstrooksignalisatie of RSS boven de weg. Ze is als het ware de pechstrook die op drukke momenten opengesteld wordt om dan extra wegcapaciteit aan de weggebruikers aan te bieden. De spitsstrook wordt bewaakt en aangestuurd door de verkeersleiders in de controlezaal van het Verkeerscentrum aan de hand van de RSS.

Op de Vlaamse snelwegen is de spitsstrook gelegen aan de rechterkant, dus op de plaats van de pechstrook. Op het wegdek wordt ze door een streeplijn met lange witte strepen van 10 m en een tussenafstand van 2,5 m afgescheiden van de gewone rijstroken. Dynamische rijstrooksignalisatie boven de spitsstrook geeft duidelijk aan of de spitsstrook open (groene pijl of maximumsnelheid) of gesloten (rood kruis) is.

De maximum toegelaten snelheid op de spitstrook is variabel. Op basis van verkeersmetingen verderop op de snelweg wordt automatisch de juiste aanduiding op elk bord gezet. Om veiligheidsredenen kan de maximumsnelheid op een bepaald stuk weg permanent verlaagd zijn.