Tunneldoseren bij Beverentunnel voor meer verkeersveiligheid

Antwerpen
Waasland
Antwerpen haven
Illustratie van het tunneldoseren op de weg.

Vanaf 2 december 2019 past het Agentschap Wegen en Verkeer het principe van tunneldosering toe aan de Beverentunnel op de R2 in de richting van Nederland. Tunneldosering houdt in dat bij filevorming in/net na de tunnel het aantal beschikbare rijstroken tijdelijk beperkt wordt om de staart van de file uit de tunnel te halen. De file vormt zich dan niet meer in de tunnel, maar ervoor, terwijl het verkeer wel nog vlot door de tunnel kan blijven rijden. Die maatregel verbetert de veiligheid in de drukke tunnel en kan het opvallend hoge aantal ongevallen in de Beverentunnel richting Nederland doen afnemen.

Op de R2 richting Nederland gebeuren er ter hoogte van de Beverentunnel regelmatig ongevallen. Het gaat meestal om ongevallen in de staart van de files die ontstaan op piekmomenten. Wanneer er net na de tunnel file ontstaat, vertraagt ook het verkeer in de tunnel. Aankomend verkeer merkt die file vaak te laat op, met aanrijdingen tot gevolg. Aangezien een ongeval in een tunnel een veel groter veiligheidsrisico stelt dan een ongeval buiten is het zeer belangrijk om die ongevallen zoveel mogelijk te voorkomen.  

De invoering van de tunneldosering is één van de maatregelen uit een ruim pakket. Sinds 2018 wordt er bijvoorbeeld ook al gewerkt met een dynamische opheffing van het inhaalverbod en een tijdelijke snelheidsbeperking. Verder werd ook de lichtenregeling aan het kruispunt na de afrit Waaslandhaven-Noord onder de loep genomen. Door de invoering van tunneldosering zal de file niet verdwijnen, maar ze wordt wel uit de tunnel gehaald, wat het voor alle weggebruikers in de tunnel aanzienlijk veiliger maakt. Het is een beproefde maatregel die bijvoorbeeld in Nederland op ruimere schaal toegepast wordt.

De tunneldosering start automatisch op zodra er file wordt gedetecteerd op minstens één van de vijf meetlocaties in of net na de tunnel. Dan wordt automatisch de linkerrijstrook voor de Beverentunnel ‘afgekruist’: het dynamisch rijstrooksignalisatiebord boven de linkerrijstrook toont dan een rood kruis en het verkeer op de linkerrijstrook moet tijdelijk uitwijken en invoegen op de rechterrijstrook. Eens in de tunnel zijn weer alle 2 de rijstroken volledig beschikbaar en kan het verkeer vlot rijden. Als er geen file meer wordt gedetecteerd op de meetlocaties of de filestaart schuift op en komt voor de tunnel te staan, dan schakelt het systeem zichzelf automatisch weer uit. Simulaties leren dat het systeem zo enkele keren per dag op piekmomenten zal ingeschakeld worden.

De tunneldosering wordt alleen toegepast voor de Beverentunnel op de R2 in de richting van Nederland, omdat zich daar een specifiek probleem stelt. Het systeem werkt op basis van de bestaande infrastructuur van signalisatieborden en meetlussen in het wegdek. Er worden bijkomend tekstkarren geplaatst naast de weg om de weggebruikers erop te wijzen dat er aan tunneldoseren wordt gedaan.

Meer informatie: www.wegenenverkeer.be/tunneldosering