Waarom soms een snelheidsbeperking van 70km/u op de R2 in de Antwerpse haven?

Op de R2, de noordelijke helft van de Antwerpse Ring, geldt een inhaalverbod voor vrachtwagens van +3,5ton. In periodes van grote verkeersdrukte wordt dat inhaalverbod in bepaalde zones opgeheven en wordt tegelijkertijd de toegelaten maximumsnelheid verlaagd tot 70km/u voor alle aanwezige voertuigen. Op de dynamische signalisatie boven de snelweg maakt de vermelding van de tonnagebeperking ‘+3,5t’ dan plaats voor de snelheidsbeperking van ‘70 km/u’.

De voorbije jaren nam de verkeersdruk op de R2 in het Antwerpse havengebied fors toe. Op piekmomenten leidt dat gemakkelijk tot lange files op de rechtse rijstrook, vooral in de omgeving van de afritten bij de Beverentunnel en de Tijsmanstunnel. Terwijl het verkeer daar rechts stilvalt, kan het meestal wel nog vlot doorrijden op de linkse rijstrook, dus naast de file. Zo ontstaan grote snelheidsverschillen en gevaarlijke situaties voor alle weggebruikers.

Zodra in die drukke zones de rechtse rijstrook dreigt vol te lopen, wordt tijdelijk toch doorgaand vrachtverkeer toegelaten op de linkse rijstrook. Maar om veiligheidsredenen wordt meteen ook een verlaagde maximumsnelheid van 70km/u opgelegd aan al het verkeer in die zone. Door die maatregel kan de wegcapaciteit van de R2 beter benut worden en kunnen lange colonnes van aanschuivende vrachtwagens op de rechterrijstrook vermeden worden.