Verkeerscentrum breidt open data-service uit: DATEXII versie 3

Camerabeelden in de controlezaal.

Sinds geruime tijd biedt het Vlaams Verkeerscentrum zijn verkeersinformatie aan in open data. Dankzij een recente update gebeurt dat voortaan ook in DATEXII versie 3. Dat betekent dat de locaties van verkeersevents nu ook in GML-coördinaten (Lambert 72) beschikbaar zijn en dat actieve lokale omleidingen (calamiteitenroutes) ook meegegeven worden in de datafeed. Via die service kunnen ontwikkelaars van mobiliteitsapps en navigatiesystemen gratis gebruikmaken van realtime gegevens uit de controlezaal van het Verkeerscentrum.

Open data vanuit de verkeerscontrolezaal

Het Agentschap Wegen en Verkeer wil als wegbeheerder maximaal inzetten op open data om innovatie te stimuleren. Daarom publiceert het Vlaams Verkeerscentrum al geruime tijd de datasets van zijn controlezaal als open data in de formaten DATEXII en OTAP. DATEXII is de Europese standaard voor het vastleggen en uitwisselen van verkeersdata.

De feeds DATEXII en OTAP bevatten de realtime verkeersinformatie die het Verkeerscentrum aanmaakt over de Vlaamse snelwegen. De XML-datasets tonen om de minuut het verkeersbeeld zoals dat op dat moment gekend is in de verkeerscontrolezaal. Het gaat om data over verkeersafwikkeling, incidenten, actuele wegwerkzaamheden en events met impact op de verkeersdoorstroming.

De sets zijn het resultaat van permanente metingen van het snelwegverkeer aan de hand van duizenden detectielussen in het wegdek. Het Verkeerscentrum gebruikt die meetgegevens voor zijn dynamisch verkeers- en tunnelmanagement en voor de opmaak van verkeersinformatie, maar ook voor studierapporten en analyses over de verkeersevolutie in Vlaanderen.

Nieuwigheden dankzij DATEXII versie 3

Sinds januari 2022 biedt het Verkeerscentrum meer uitgebreide verkeersinformatie aan in open data. Naast DATEXII versie 2 is nu ook het formaat DATEXII versie 3 beschikbaar. Met deze interessante nieuwigheden:

  • De locaties van de verkeersevents zijn ook in GML-coördinaten (Lambert 72) beschikbaar, naast de alertC-locatiebepaling (TMC). Daardoor kan de dataset gemakkelijker aangewend worden, bijvoorbeeld voor de integratie in bestaande verkeersapplicaties.
  • In de feed worden voortaan ook actieve calamiteitenroutes opgenomen (rerouting-management). Een calamiteitenroute is een omleiding die actief wordt als de snelweg voor langere tijd versperd of afgesloten is, bijvoorbeeld bij een zwaar ongeval. 

Modellicentie gratis hergebruik

Met zijn open data-service wil het Verkeerscentrum gecodeerde verkeersinformatie delen met alle geïnteresseerde ontwikkelaars van navigatiesystemen en verkeersapps. Zij kunnen de feeds aanwenden voor de aanmaak van nieuwe toepassingen. Hergebruik van de open data is immers standaard toegestaan via de ‘Modellicentie Gratis Hergebruik’.

Naar de datasets

U vindt DATEXII versie 3 hier:

Daarnaast blijven ook DATEXII versie 2 en OTAP beschikbaar:

Meer info over de 'Modellicentie Gratis Hergebruik':