Wat zijn knooppunten en waar liggen ze?

reistijden

Onder meer bij zijn reistijdinformatie gebruikt het Verkeerscentrum de namen van de knooppunten om de trajecten op de snelwegen aan te duiden. Een knooppunt (knp), ook wel eens een verkeerswisselaar genoemd, is een kruispunt van snelwegen (niet te verwarren met een op- of afrit!). Zo is het knooppunt Antwerpen-Oost de samenkomst van de E313 en de Antwerpse Ring (R1).

In tegenstelling tot een klassieke kruispunten op het onderliggende wegennet zijn knooppunten van snelwegen als locatie niet altijd gemakkelijk herkenbaar voor de weggebruiker. Er is immers niet één vast herkenningspunt: een knooppunt beslaat de ruime zone tussen de eerste afslag naar een andere snelweg en de laatste aansluiting met een andere snelweg. Vaste signalisatieborden kondigen het knooppunt aan, telkens enkele honderden meters vooraf.

Knooppunt