Waarom tonen de dynamische borden alleen de reële reistijd, niet de verliestijd of extra reistijd?

In de structurele filezones op de Vlaamse snelwegen geven de dynamische tekstborden of VMS-borden vaak reistijdinformatie weer. De reistijd daarop is de reële reistijd die op dat precieze moment geldt voor een rit van punt a naar punt b. Het gaat dus niet om de verliestijd of de extra reistijd (de afwijking van de doorgaans gebruikelijke reistijd op dat traject) als gevolg van eventuele verkeershinder of extra drukte.

Waarom de keuze om de reële reistijd te tonen? Vaste pendelaars of gewoontegebruikers die regelmatig het traject afleggen zijn doorgaans goed vertrouwd met de gangbare reistijden op momenten dat er geen vertragingen zijn. Vanuit dat referentiekader zullen zij een geafficheerde hoge reistijd meteen juist kunnen inschatten. Piekt de geafficheerde reistijd, dan weten zij onmiddellijk dat er iets mis is en dat er wellicht verderop hinder is. Weggebruikers die occasioneel passeren en minder ervaring hebben met het traject, kunnen de geafficheerde reële reistijd uiteraard minder gemakkelijk duiden of vergelijken. Dankzij de reële reistijdinfo hebben ze echter wel een concreet idee van de hoelang hun rit zal duren, wat zonder twijfel relevante info is voor hen.

Waarom geen verliestijden of extra reistijden op de borden? Voor weggebruikers die het traject niet goed kennen, biedt een eventuele affichage van alleen verliestijden minder houvast. Om die extra reistijd goed te kunnen interpreteren en te vergelijken, zouden ze op het tekstbord immers ook moeten kunnen lezen wat de gemiddelde reistijd is. Het Verkeerscentrum zou bijgevolg daarop dubbel zoveel info en cijfers moeten afficheren. Een verkeersbord met een overdaad aan informatie is in volle rit niet altijd goed leesbaar en vraagt sowieso extra inspanningen van de passerende weggebruikers. Daardoor kunnen ze afgeleid worden. Omwille van de verkeersveiligheid kiest het Verkeerscentrum bijgevolg bewust voor een eenvoudige en toegankelijke weergave van de reële reistijd.

Reistijdinformatie op tekstbord.