Wat betekent de reistijdinfo op de dynamische verkeersborden?

Het Verkeerscentrum gebruikt een groot deel van zijn dynamische tekstborden of VMS-borden om reistijden te communiceren in structurele filezones. Het gaat om realtime reistijden (reële reistijden, dus geen verliestijden!) die op dat moment gelden voor het traject tussen het tekstbord en één of meerdere knooppunten verderop. Zo kan de weggebruiker zich een inschatting maken van de vermoedelijke duur van zijn rit.

De reistijden worden alleen geafficheerd wanneer er geen andere, dringende, verkeersboodschappen te melden zijn (bijvoorbeeld waarschuwingen voor files, ongevallen of werkzaamheden). Zijn die er wel, dan wordt de reistijd op het dynamisch tekstbord meteen vervangen door de meer belangrijke verkeersinfo.

De reistijden worden berekend op basis van meetlussen in het wegdek en/of floating car data (verkregen via navigatiesystemen). Ze worden permanent herberekend en dynamisch aangepast aan de meest actuele verkeerssituatie op het traject.

Belangrijk: het betreft momentane reistijden die gelden op het moment dat de weggebruiker bij het tekstbord passeert. De reistijdinfo kan nadien nog grondig wijzigen als de verkeerssituatie verderop op de route plots verandert, bijvoorbeeld omdat er zich een incident voordoet waardoor het verkeer vertraagt. 

VMS-bord met realtime reistijdinfo.
Voorbeeld van reistijdinformatie op een dynamisch tekstbord