Kan ik verkeersinfo melden aan het Verkeerscentrum?

Dankzij tal van monitoringsinstrumenten en een nauwe samenwerking met de wegpolitie, die ook een vast detachement in het Verkeerscentrum heeft, hebben de medewerkers van de controlezalen een goed zicht op de Vlaamse snelwegen en zijn ze snel op de hoogte zodra er zich incidenten voordoen.

Weggebruikers die een gevaarlijke verkeerssituatie willen melden (een ongeval, een spookrijder, een obstakel, enz.) bellen onmiddellijk naar de gratis noodnummers 101 (van de Federale Politie) of 112. De noodcentrale zal het incidentmanagement meteen opstarten en alle relevante instanties verwittigen, onder meer het Verkeerscentrum en de hulpdiensten. 

Meldingen die het Verkeerscentrum bereiken via andere kanalen, zoals bijvoorbeeld X (voorheen Twitter), Waze, Touring Mobilis en de media, worden altijd door onze verkeersleiders gecontroleerd. Als onze gegevens de melding bevestigen, wordt ze opgenomen in de verkeersinformatie van het Verkeerscentrum.

Niet dringende meldingen over problemen met de wegeninfrastructuur (schade aan het wegdek, een omgewaaid verkeersbord, enz.) kunt u bezorgen aan het Agentschap Wegen en Verkeer, de Vlaamse wegbeheerder, via de website www.meldpuntwegen.be of door te bellen naar het gratis nummer 1700 van de Vlaamse overheid (elke werkdag tussen 9u en 19u).