Wat betekenen de cijfercodes R1, R2, Ring 1 en Ring 2 op de ring van Antwerpen?

Alvorens de naamgeving en de cijfercodes van de Antwerpse ringweg uit te leggen, kijken we even naar die van de tegenhanger in Brussel.

BRUSSELSE RING (R0)

De Brusselse ring heeft slechts één enkele cijfercode, namelijk: R0.

De rijrichtingen van het verkeer op die R0 worden aangegeven als buitenring en binnenring.

  • De binnenring is gelegen aan de binnenzijde van de ring en leunt dus het dichtst aan bij het centrum van de stad.
  • De buitenring ligt dus logischerwijs aan de buitenzijde, verder verwijderd van de stadskern.

Wanneer er bijvoorbeeld op de Brusselse ring in Tervuren een incident is gebeurd op het wegvak van het verkeer dat rijdt in de richting van het zuiden (Waterloo) spreekt de verkeersinformatie van een incident op de Brusselse binnenringMeer info over de naamgeving op de R0.

ANTWERPSE RING (R1 en R2)

In tegenstelling tot de Brusselse ring is de Antwerpse ring geen perfect rond geheel. Zoals duidelijk te zien is op de kaart hieronder bestaat de Antwerpse ring eigenlijk uit twee delen (onderbroken door een stuk van de snelweg A12 in het noord-oosten en door een stuk van de E34 in het zuid-westen). Bijgevolg heeft de ring twee cijfercodes: R1 en R2.

  • De R1 staat voor het zuidelijke deel van de Antwerpse ring: de drukke omgeving van het viaduct van Merksem en de Kennedytunnel.
  • De R2 is de noordelijke helft die loopt door het havengebied (met de Beveren-, de Liefkenshoek- en de Tijsmanstunnel).
Kaart met ring Antwerpen.
Het geheel van R1, A12, R2 en E34 rond Antwerpen vormt "de Antwerpse ring"

Wat betreft de rijrichtingen worden de termen binnen- en buitenring doorgaans niet gebruikt voor de Antwerpse ring. Daar geldt een andere officiële bewegwijzering: de rijrichtingen op de R1 en op de R2 worden aangeduid met de cijfercodes Ring 1 en Ring 2

Die Antwerpse cijfercodes zijn het gevolg van de beslissing van de wegbeheerder medio jaren 1990 om het gesloten geheel van vier snelwegen (R1, E34, A12 en R2) rond de stad Antwerpen te gaan bewegwijzeren als de Antwerpse ring. In dat gesloten systeem zijn er logischerwijs twee manieren om van punt A naar punt B te rijden op de ring, namelijk: een rit in wijzerzin of in tegenwijzerzin. Het was dus niet meer mogelijk om de rijrichting aan te duiden met richting Nederland of richting Gent zoals voorheen gebeurde. In de plaats kwam het systeem van korte cijfercodes richting 1 en richting 2: Ring 1 = rijden in wijzerzin, Ring 2 = rijden in tegenwijzerzin. Dus zowel op de R1 als op de R2 komen zowel Ring 1 als Ring 2 voor.

Schema van de Antwerpse ring.
Rijrichtingen op de R1 en de R2: Ring 1 = in wijzerzin, Ring 2 = in tegenwijzerzin

Een belangrijk argument voor die bewegwijzering was dat de korte en niet-talige cijfercodes zeer geschikt zijn voor communicatie via de wegsignalisatie. Bij problemen in één richting kan het verkeer op de ring immers meteen via de andere richting omgeleid worden naar dezelfde bestemming.

De codes R1, R2, Ring 1 en Ring 2 worden vermeld op de wegsignalisatie bij de snelwegen. Het Vlaams Verkeerscentrum maakt in zijn verkeersinformatie daarom ook consequent gebruik van die officiële benamingen.

Foto van tekstbord met signalisatie op de Antwerpse ring.