Wat betekenen ‘binnenring’ en ‘buitenring’ op de Brusselse ring R0?

De Brusselse ringweg draagt de cijfercode R0. In de verkeersinformatie over de R0 worden de termen binnenring en buitenring gebruikt om de verschillende rijrichtingen van het verkeer op die ring aan te geven.

Terwijl de rijrichting op snelwegen eenvoudig aangeduid kan worden met het beginpunt of het eindpunt van het traject, heeft een ring rond een stad die mogelijkheid niet. Die heeft telkens een rijbaan die de ring doorloopt in wijzerzin en een rijbaan die de ring doorloopt in tegenwijzerzin. Aangezien op het Europese vasteland aan de rechterkant van de weg wordt gereden, worden op veel ringwegen de termen binnenring en buitenring gehanteerd om de richting te bewegwijzeren.

  • De binnenring is dan de rijrichting in wijzerzin, gelegen aan de binnenzijde van de ringweg en het dichts aanleunend aan het centrum van de stad.
  • De buitenring is de  richting in tegenwijzerzin, gelegen aan de buitenzijde van de ringweg en dus het verst verwijderd van de stadkern.

Wanneer er bijvoorbeeld op de Brusselse ring in Tervuren een incident is gebeurd op het wegvak van het verkeer dat rijdt in de richting van het zuiden (Waterloo) spreekt de verkeersinformatie van een incident op de Brusselse binnenring.

Ter vergelijking: voor de Antwerpse ring geldt een andere benamingsaanpak: R1, R2, Ring 1 en Ring 2. Lees meer over de cijfercodes op de Antwerpse ring.

buitenring vs binnenring
Rijrichtingen op de R0: binnenring en buitenring

Let op: verwar de Brusselse ring R0 niet met de Brusselse kleine ring R20. De kleine ring is de vijfhoekige ringweg rond de stadskern en is geen snelweg. De Brusselse ring R0 ligt grotendeels rondom het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en is een snelweg.