Wat zijn dynamische tekstborden of (R)VMS?

Om weggebruikers op de weg snel te kunnen informeren en geleiden, zet het Verkeerscentrum dynamische signalisatie in: onder meer VMS (Variable Message Signs) of dynamische tekstborden. Dat zijn grote digitale informatiepanelen die op portieken boven de snelweg of (in kleinere vorm) aan “galgpalen” in de berm tekstboodschappen afficheren (vaak in combinatie met een pictogram). Er bestaan ook verplaatsbare tekstborden, de "tekstkarren".

De verkeersleiders van het Verkeerscentrum gebruiken de dynamische tekstborden om weggebruikers op de snelwegen te waarschuwen voor files, incidenten en werven op hun route, om routeadvies te geven en om toekomstige wegwerkzaamheden aan te kondigen. Wanneer er niets dringends te melden valt, tonen de dynamische tekstborden vaak reistijdinformatie.

Dynamische tekstborden bevinden zich meestal op knooppunten van snelwegen. Aangezien weggebruikers daar nog van route kunnen veranderen, zijn de tekstborden ideaal om omleidingen op lange afstand te promoten en op die manier het verkeer weg te houden van files. Zo helpen de tekstborden om het verkeer te geleiden en te spreiden in een ruimer gebied.

Sinds juli 2020 maakt het Verkeerscentrum op de E19 tussen Antwerpen en Brussel systematisch gebruik van zogenaamde "RVMS", Roadside Variable Message Signs. Dat zijn kleinere varianten van de tekstborden naast de snelweg. De informatie op die RVMS geldt voor alle weggebruikers op alle rijstroken. Naast de gebruikelijke tekstboodschappen worden via de kleinere tekstborden ook tijdelijk verlaagde maximumsnelheden opgelegd, bijvoorbeeld in werfsituaties, bij een ongeval of slecht weer. In die zin nemen de tekstborden op de E19 de functie over van de klassieke rijstrooksignalisatie (RSS) op andere snelwegen (één dynamisch bord boven elke rijstrook).

Dynamisch tekstbord boven de weg.
VMS
Camerabeeld van een RVMS op de E19.
RVMS op de E19