Wat zijn dynamische tekstborden of VMS?

Om weggebruikers op de weg snel te kunnen informeren en geleiden, zet het Verkeerscentrum dynamische signalisatie in: onder meer VMS (Variable Message Signs) of dynamische tekstborden. Dat zijn grote digitale informatiepanelen die op portieken boven de snelweg of aan “galgpalen” in de berm tekstboodschappen afficheren (vaak in combinatie met een pictogram). Er bestaan ook verplaatsbare tekstborden, de "tekstkarren".

De verkeersleiders van het Verkeerscentrum gebruiken de dynamische tekstborden om weggebruikers op de snelwegen te waarschuwen voor files, incidenten en werven op hun route, om routeadvies te geven en om toekomstige wegwerkzaamheden aan te kondigen. Wanneer er niets dringends te melden valt, tonen de dynamische tekstborden vaak reistijdinformatie.

Dynamische tekstborden bevinden zich meestal op knooppunten van snelwegen. Aangezien weggebruikers daar nog van route kunnen veranderen, zijn de tekstborden ideaal om omleidingen op lange afstand te promoten en op die manier het verkeer weg te houden van files. Zo helpen de tekstborden om het verkeer te geleiden en te spreiden in een ruimer gebied.

Dynamisch tekstbord boven de weg.