Wat betekenen ‘Binnenring’ en ‘Buitenring’ op de Ring van Brussel?

Bij verkeersinformatie over de Brusselse Ringweg (R0) worden de termen ‘Binnenring’ en ‘Buitenring’ gebruikt om de verschillende rijrichtingen aan te geven.

Terwijl de rijrichting op snelwegen eenvoudig aangeduid kan worden met het beginpunt of het eindpunt van het traject, heeft een ring rond een stad die mogelijkheid niet. Die heeft telkens een rijbaan die de ring doorloopt in wijzerzin en een rijbaan die de ring doorloopt in tegenwijzerzin. Aangezien op het Europese vasteland aan de rechterkant van de weg wordt gereden, worden op veel ringwegen de termen Binnenring en Buitenring gehanteerd om de richting te bewgwijzeren. De Binnenring is dan de richting in wijzerzin, gelegen aan de binnenzijde van de ringweg en het dichts aanleunend aan het centrum van de stad. De Buitenring is de  richting in tegenwijzerzin, gelegen aan de buitenzijde van de ringweg.

buitenring vs binnenring

Let op: verwar de Brusselse ring (R0) niet met de Brusselse Kleine Ring (R20! De Kleine Ring is de vijfhoekige ringweg rond de stadskern en is geen snelweg. De Brusselse Ring ligt grotendeels rondom het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en is een snelweg.