Zijn de op RSS boven de weg geafficheerde snelheden richtinggevend of verplichte maximumsnelheden?

De snelheden die op rijstrooksignalisatie of RSS boven de weg dynamisch worden geafficheerd zijn effectieve snelheidsbeperkingen die weggebruikers in acht moeten nemen. Ze geven de toegelaten maximumsnelheid per rijstrook aan.

Het zijn geen vrijblijvende richtsnelheden! Wie de geafficheerde snelheidsbeperkingen op de RSS-borden niet naleeft, kan door de politie worden beboet. 

Is de dynamische rijstrooksignalisatie uitgeschakeld en staan er geen vaste verkeersborden in de buurt die informeren over de toegelaten maximumsnelheid, dan geldt de algemene regel: maximum 120 km/u op snelwegen.

Portiek met rijstrooksignalisatie op de Antwerpse Ring.