Waarom staat het inhaalverbod voor vrachtwagens niet op de dynamische signalisatie boven de weg?

Het Verkeerscentrum onderzocht of en hoe het inhaalverbod voor vrachtwagens zou kunnen ondersteund worden met de bestaande dynamische signalisatieborden. Op basis van onderstaande vaststellingen kiest het Verkeerscentrum ervoor om het inhaalverbod niet dynamisch te afficheren.

De verkeerswetgeving zegt het volgende over inhalen:

 • Wegcode art 9.3.1 - Plaats van de bestuurders op de openbare weg: Als bestuurder moet u steeds zo dicht mogelijk bij de rechterrand van de rijbaan blijven (op de rechterrijstrook), behalve wanneer de verkeersdichtheid het rechtvaardigt (bij vertraagd verkeer of file) of om de aanwijzingen op de blauwe borden boven de rijbaan op te volgen (borden F15).  Dat betekent dat op ringwegen, in de nadering naar knooppunten en overal waar er vertraagd verkeer of file is, voertuigen naast elkaar kunnen rijden, zelfs aan een verschillende snelheid, zonder dat ze aan het inhalen zijn.
 • Wegcode art 17.2.6 - Inhaalverbod voor vrachtverkeer +7,5 ton bij neerslag

  Het links inhalen van een gespan, van een tweewielig motorvoertuig of van een voertuig met meer dan twee wielen is verboden bij neerslag op de autosnelwegen, autowegen en wegen met ten minste vier rijstroken met of zonder middenberm, voor bestuurders van voertuigen en slepen met een maximale toegelaten massa van meer dan 7,5 ton.   Dat impliceert dat de extra beperkingen voor vrachtwagens bij neerslag in praktijk alleen gelden op snelwegen met méér dan 2 rijstroken per rijrichting én voor zover er al sprake zou kunnen zijn van 'inhalen'.

Het Verkeerscentrum stelt het volgende vast:

 • Een groot deel van de bestaande dynamische borden staan in de aanloop naar knooppunten of op ringwegen waar het inhaalverbod niet afdwingbaar is. Dat betekent dat op de plaats van het bord in vele gevallen geen sprake is van inhalen. Een weergave van het inhaalverbod op die locaties is zinloos.
 • De weergave van het inhaalverbod zou in vele gevallen ten koste zijn van de oorsponkelijke doelstellingen van de dynamische signalisatie.

Rijstrooksignalisatie of RSS:

 • De rijstrooksignalisatieborden afficheren rijstrookspecifieke geboden en verboden. 
 • Affichage van een inhaalverbod C39 is technisch mogelijk. Een nadeel is dat het boven elke rijstrook moet vermeld worden waar u het wil doen gelden en dit moet telkens herhaald worden na elk kruispunt (oprit). 
 • Het afficheren van een pictogram ‘inhaalverbod voor vrachtwagens bij regenweer’ kan niet tegelijkertijd met het weergeven van een snelheidsbeperking. Dat betekent dat de snelheidsbeperking zou vervallen, wat in slechte weersomstandigheden niet aangewezen is. Bovendien wordt filestaartbeveiliging zo ook onmogelijk, wat zeker niet gewenst is.

Dynamische tekstborden of VMS:

 • Deze borden worden in normale omstandigheden ingezet om te waarschuwen voor files, ongevallen, werken én om advies te geven over te volgen routes. Die functie zou vervallen op borden die ingezet worden om het inhaalverbod te afficheren.
 • Bij slechte weersomstandigheden worden de dynamische borden op vraag van de Federale Wegpolitie vaak ingezet om te waarschuwen voor gladheid. Die berichten zijn zowel bestemd voor personenverkeer als vrachtverkeer.
 • De taalwetgeving vereist dat de boodschappen op de borden in het Nederlands worden gebracht. Dat is wellicht een probleem voor een groot deel van de vrachtwagenchauffeurs op onze wegen.