Waar moet ik ritsen als een rijstrook is afgesloten op de RSS, maar die strook pas verderop ophoudt?

De verkeerswetgeving zegt over ritsen (wegcode artikel 12bis - Ritsen) dat bestuurders die, bij sterk vertraagd verkeer, rijden op een rijstrook die ophoudt of waarop het verder rijden wordt verhinderd, slechts vlak voor de versmalling mogen invoegen in de aangrenzende vrije rijstrook.

Met betrekking tot rijstrooksignalisatie of RSS stelt de verkeerswetging dat (wegcode artikel 62bis - Verkeerslichten boven de rijstroken of andere delen van de openbare weg) het rode licht dat de vorm heeft van een kruis, verboden richting betekent op de strook voor de bestuurders naar wie het gericht is. 

De plaats waar u moet ritsen is dus net voor de plaats waar het rood kruis geafficheerd staat op de RSS-boven de snelweg, zelfs als de rijstrook pas verderop fysiek ophoudt.